Register Online
Submit Abstract

NATIONAL FACULTY

Dr. Ajay Asranna

Bengaluru

Dr. Ajay Garg

New Delhi

Dr. Ajith Cherian

Thiruvananthapuram

Dr. Amit Halder

Kolkata

Dr. Ashalatha Radhakrishnan

Thiruvananthapuram

Dr. Ashish Sahani

New Delhi

Dr. Ashok Kumar

Patna

Dr. B. Rajendran

Kochi

Dr. B. Vengamma

Tirupathi

Dr. Bejoy Thomas

Thiruvananthapuram

Dr. Bindu Menon

Nellore

Dr. C. Kesavadas

Thiruvananthapuram

Dr. Carol D’Souza

Mumbai

Dr. Chanda Kulkarni

Hyderabad

Dr. D. Jayachandran

Thiruvananthapuram

Dr. Gagandeep Singh

Ludhiana

Dr. Gautam Ganguly

Kolkata

Dr. George Vilanilam

Thiruvananthapuram

Dr. Gireesh Menon

Manipal

Dr. Gopal krishna Dash

Bengaluru

Dr. Harshuti Shah

Ahmedabad

Dr. Janak Nathan

Mumbai

Dr. Jayanthi Mani

Mumbai

Dr. Jitendra Sahu

Chandigarh

Dr. Joy Desai

Mumbai

Dr. K. Radhakrishnan

Thiruvananthapuram

Dr. Kavitha Srivastava

Pune

Dr. Keni Ravish Rajiv

Bengaluru

Dr. Krishnu R S

Ropar

Dr. Lokesh Lingappa

Hyderabad

Dr. Mala Manral

New Delhi

Dr. Malla Bhaskara Rao

Bengaluru

Dr. Man Mohan Mehndiratta

New Delhi

Dr. Manas Panigrahi

Hyderabad

Dr. Manjari Tripathi

New Delhi

Dr. Mary Iype

Thiruvananthapuram

Dr. Mathew Abraham

Kochi

Dr. Mathew Abraham

Thiruvananthapuram

Dr. Maya Thomas

Vellore

Dr. MC. Sharma

New Delhi

Dr. Mini.S

Thiruvananthapuram

Dr. Muhammad Kunju

Thiruvananthapuram

Dr. Nandan Yardi

Pune

Dr. Neera Chaudhry

New Delhi

Dr. Neeraj Jain

Mumbai

Dr. P. Sarat Chandra

New Delhi

Dr. P. Satish Chandra

Bengaluru

Dr. P.C. Gilvaz

Thrissur

Dr. Parampreet Kharhanda

Chandigarh

Dr. Pradeep Pankajakshan Nair

Pondicherry

Dr. Praveen Shah

Mumbai

Dr. R. Lakshmi Narasimhan

Chennai

Dr. Ramesh Konaki

Hyderabad

Dr. Ramshekhar Menon

Thiruvananthapuram

Dr. Ravi Mohan Rao

Bengaluru

Dr. Rima Chaudhari

Mumbai

Dr. Rose Dawn

Bengaluru

Dr. Sachin Suresh Babu

Calicut

Dr. Sangeeta Rawat

Mumbai

Dr. Sanjeev V. Thomas

Thiruvananthapuram

Dr. Sanjib Sinha

Bengaluru

Dr. Sheffali Gulati

New Delhi

Dr. Siby Gopinath

Calicut

Dr. Sita Jayalakshmi

Hyderabad

Dr. Sudhir Chandra Sarangi

New Delhi

Dr. Sulena Singh

Faridkot

Dr. Sylaja PN

Thiruvananthapuram

Dr. Thomas Iype

Thiruvananthapuram

Dr. U.K. Misra

Lucknow

Dr. Vibhor Pardasani

Mumbai

Dr. Vinayan KP

Kochi

Dr. Vrajesh Udani

Mumbai

Dr. Yashoda Wakhangar

Mumbai

Dr.Sandip Patil

Pune